Spice Hotel & Spa
Kurumsal
Çevre Politikası
Turkey G20
Luxury Life

* İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
* Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
* Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
* Yatırım kararları alınırken, ekolojik dengenin korunmasını dikkate almak.
* Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
* Etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, sistemin güncel tutulmasını sağlamak.
* Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
* İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize ürün ve hizmet veren tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza da çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

daha fazlası
İskele Mevkii, Belek - 07506 Antalya | T: +90 242 715 35 35 | F: +90 242 715 21 97 | Çağrı Merkezi: +90 850 800 07 07 | info@spice.com.tr


SPICE HOTEL & SPA ?2014
TR
ONLINE REZERVASYON
Güvenli, Hızlı ve Kolay Rezervasyon